Uudised

Miks ERPEL loodi?

ERPEL on loodud vajadustest rääkida kaasa ja panustada raamatupidamise ja raamatupidamisteenuse arengusse Eestis.

Kellele me lehekülg suunatud on?

- Raamatupidamisteenust
  sisseostvatele ettevõtetele

- Ettevõtte raamatupidamise
  eest vastutajatele

- Raamatupidamisfirmadele

- Ühingu liikmetele

- Raamatupidajatele

Eesti Raamatupidamisettevõtete Liit

ERPEL on loodud eesmärgiga panustada raamatupidamisteenuse arengusse Eestis sihiga tõsta raamatupidamisteenuse kvaliteeti ja ettevõtjate teadlikkust raamatupidamisteenusest.  ERPELi üheks eesmärgiks on teavitada ja selgitada ettevõtete juhtidele raamatupidamise olulisust, raamatupidaja või teenuse osutaja valiku tähtsust ja aidata ettevõtete juhte selle valiku tegemisel.  

Hea ettevõtte juht - Usalda eksperte!

Kui valid raamatupidamisfirmat, veendu et Sinu arvepidamist ja maksustamist puudutavate küsimustega tegelevad oma ala parimad asjatundjad. Raamatupidamisteenuse osutamine on seaduse tasandil reguleerimata, seetõttu on ERPELi poolt läbiviidav atesteerimine oluline kinnitus liikmete poolt osutatava teenuse usaldusväärsuse ja kvaliteedi kohta.

ERPELi liikmed peavad vastama Liidu liikmelisuse nõuetele. Liidu liikmed on tegutsenud finantsvaldkonnas vähemalt 2 aastat, ettevõttes töötab vähemalt 5 töötajat, ettevõte on sõlminud vastutuskindlustuslepingu ja ettevõte järgib oma teenuse osutamisel Raamatupidamisteenuse osutamise standardit. Kõiki liikmeid atesteeritakse liikmeks astumisel ja kord  kahe aasta jooksul.

Liit annab oma panuse kvaliteetse teenuse osutamisse läbi spetsiaalselt büroodele mõeldud kõrgetasemeliste koolituste korraldamise ja liikmete kogemuse tervikuks  koondamise.